NM Progress registrerat varumärke vid PRV

NM Progress är produktgruppen för våra bästa och mest utvecklade smältlim speciellt lämpliga i förpackningsindustrin.

Namnet Progress syftar till förkovran och en framåtskridande utveckling för en hållbar och ekonomisk gångbar applicering i takt med tiden. 

Vi har låtit registrera varumärket vid PRV och per 2019-10-04 är det godkänt.

 Registreringsbevis PRV - NM Progress_Sida_1

8 oktober, 2019