Nordimelt registrerat varumärke vid PRV

Nordimelt även förkortat NM är vårt övergripande namn för våra smältlim.

Vi har låtit registrera varumärket vid PRV och per 2019-08-20 är det godkänt.

Registreringsbevis PRV - Nordimelt_Sida_1

 

27 augusti, 2019